Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR
20-10-22 |
Přidal článek Nikolas

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR je největší obchodní a hospodářská organizace v České republice. Podporuje podnikání, rozvoj podnikatelských aktivit a chrání zájmy svých členů.

Organizuje činnost svých členů na úseku obchodu, výroby, služeb, dopravy, poštovnictví, železniční dopravy, cestovního ruchu, ochrany spotřebitele, školství, vědy a výzkumu, ochrany životního prostředí, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, práce a sociálního zabezpečení, cestovního ruchu, sportu a mládeže.

Působí na celostátní úrovni, má však i své místní organizace ve všech krajích České republiky.

Jaké jsou hlavní aktivity Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR?

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (AMSP ČR) je hlavním sdružením podnikatelů v České republice. Sdružuje podnikatele, kteří jsou zaměstnanci svých vlastních podniků, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Jejich cílem je podporovat rozvoj podnikání v České republice a zlepšovat podmínky pro podnikání.

AMSP ČR se zaměřuje na následující oblasti:

 • Podpora rozvoje podnikání
 • Zlepšování podmínek pro podnikání
 • Ochrana podnikatelů před nekalými praktikami
 • Poskytování informací a poradenství podnikatelům
 • Vzdělávání a kariérní růst podnikatelů
 • Propagace podnikání

AMSP ČR se snaží maximálně využívat svých aktivit a prostředků na podporu rozvoje podnikání v České republice. Jako hlavní aktivity Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR lze tedy označit:

 • Podpora rozvoje podnikání v České republice
 • Zlepšování podmínek pro podnikání v České republice
 • Ochrana podnikatelů před nekalými praktikami
 • Poskytování informací a poradenství podnikatelům
 • Vzdělávání a kariérní růst podnikatelů
 • Propagace podnikání
zivnostniku cr

Jaké jsou výhody členství v Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR?

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (AMSP ČR) je největší obchodní a podnikatelská organizace v České republice. Svým členům poskytuje řadu výhod, které jim pomáhají rozvíjet jejich podnikání.

AMSP ČR je hlasem malých a středních podnikatelů při jednáních s vládou a dalšími orgány veřejné moci. Snaží se zlepšovat podmínky podnikání v České republice a prosazovat jejich zájmy.

Členové AMSP ČR mají možnost zapojit se do různých projektů, které jim pomohou rozvíjet jejich podnikání. AMSP ČR také pořádá řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které podnikatelům přinášejí nové informace a inspiraci.

AMSP ČR nabízí svým členům také různé slevy na služby a produkty. Členové mají například slevu na pojištění, telekomunikační služby, účetnictví a další.

Pokud hledáte podporu pro rozvoj vašeho podnikání, členství v AMSP ČR je pro vás ideální volbou. Začleněním se do této organizace získáte přístup ke široké škále výhod, které vám pomohou vaše podnikání rozvíjet.

Jaké jsou hlavní cíle Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR?

AMSP ČR se zaměřuje na ochranu a zajištění podmínek pro podnikání v České republice. Usiluje o vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, které bude příznivé pro rozvoj podnikání, inovací a tvorbu nových pracovních míst.

AMSP ČR se snaží být aktivním partnerem vlády a parlamentu při tvorbě podnikatelsky příznivé legislativy. Spolupracuje s orgány veřejné moci, komorami, obchodními a průmyslovými svazy, ale i s dalšími organizacemi zaměřenými na podnikání a hospodářskou sféru.

AMSP ČR také pořádá řadu odborných seminářů, konferencí, diskusních fór a dalších akcí, které slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů.